Wypłowienie

Wada spowodowana złym doborem materiałów zabezpieczających laminat przed warunkami atmosferycznymi lub nieodpowiednie użycie tych środków. Niekorzystnie wpływa na wygląd elementów oraz może prowadzić do wymywania przez deszcz żywicy z pomiędzy włókien zbrojących przyspieszając niszczenie elementu.