Widoczna struktura maty

Spowodowana jest zbyt cienką warstwą żelkotu lub jej nieprawidłowym utwardzeniem. Zjawisko powoduje szybsze zużywanie się ochronnej warstwy żelkotowej,  co prowadzi do penetracji wody w głąb laminatu, powstawania zjawiska osmozy lub wymywania żywicy spomiędzy włókien. Zjawisko to sprzyja utracie spójności kompozytu i wpływa na jego własności wytrzymałościowe co może bezpośrednio zagrażać użytkownikom.