Ubytki w żelkocie

Wada powstała w wyniku złego połączenia struktury laminatu z  warstwą żelkotu spowodowana niedokładnym przygotowaniem powierzchni laminatu.  Wyjątkowo niebezpieczne zjawisko. Ubytki w miarę użytkowania pogłębiają się prowadząc do powstawania ostrych krawędzi mogących poważnie ranić użytkowników.