Pękniecia pajęczynowate

Powstają z powodu zbyt cienkiej warstwy zbrojącej laminatu lub zbyt grubej warstwy żelkotu. W przypadku późnego wykrycia i  niezabezpieczenia tego typu wad, w trakcie eksploatacji mogą się one rozszerzać i w krótkim okresie czasu doprowadzić do powstawania ostrych jak żyletka, wybrzuszonych krawędzi żelkotu mogących groźnie ranić użytkowników.