Błąd montażowy

Częsta  przyczyna dotkliwego uszkodzenia ciała użytkowników w trakcie eksploatacji; na zdjęciu wystający element czoku rynny zjazdowej.