Zmiana adresu

Nastąpiła zmiana adresu siedziby firmy na ul.Kolejowa 2a. Prosimy mieć to na uwadze przy wystawianiu faktur, wysyłaniu dostaw i korespondencji.