Kompleksowa regeneracja ślizgu

Jedną z opcji regeneracji zjeżdżalni wodnych jest kompleksowa regeneracja ślizgu. Naprawa taka polega na zeszlifowaniu starej wartwy top coat, usunięciu wszelkich wad w strukturze laminatu oraz nałożeniu nowej warstwy top coat.
Naprawy takie są możliwe zarówno warsztatowo jak i na istniejacych , zamontowanych zjeżdzalniach wodnych bez koniecznoście demontażu i transportu elementów .

PRZED SERWISEM

PO SERWISIE

Zapraszamy do współpracy!